Hirurgija grudi

Ako je putanja lepa, nemojmo pitati gde vodi.

Anatol Frans