Konstantno usavršavanje

Dr Aleksandar Dušanović se neprekidno dodatno usavršavao u vodećim svetskim centrima a prvenstveno u Francuskoj.
Sa mnogim svetski priznatim stručnjacima iz oblasti estetske hirurgije je imao prilike da se upozna i da radi i stiče nova saznanja

 • 2011. Aiach - France

 • 2013. Cerruti - Italy

 • 2013. Heden - Sweden

 • 2014. Stockholm, Kotaro Joshimura Japan

 • 2015. Campiglio - Italy

 • 2015. Gerbault - France

 • 2015. Ramirez - Brasil

 • 2015. Roho - Brasil

 • 2016, Versailles Zoltikov Russia

 • 2016. Brussels, Tom Bigs - USA

 • 2016. Brussels, Batjukov - Ukraine

 • 2016. Brussels, Giorgio Ficher - Italy

 • 2016. Brussels, Saad - Lebanon

 • 2016. Javier de Benito - Spain

 • 2016. Versailles Daniel - USA

 • 2016. Versailles Guyuron - USA

 • 2016. Versailles, Celik - Turkey

 • 2016. Versailles, Cerkes - Turkey

 • 2016. Versailles, Lipski - Russia

 • 2016. Versailles, Rohrich - USA

 • 2017. Guy Magalon - France

 • 2017. Paris, Del Vecchio - USA

 • 2017. Paris. Clinique des Champs Elysees

 • 2017. Racy - France

 • Po završenoj specijalizaciji, Dr Aleksandar Dušanović se neprekidno dodatno usavršavao u vodećim svetskim centrima a prvenstveno u Srbiji (Jugoslaviji) i Francuskoj.
  Među mnogim svetski priznatim stručnjacima iz oblasti estetske hirurgije, sa kojima je imao prilike da se upozna a zatim i da radi i stiče nova saznanja, posebno se itiču dva stručnjaka.
 • Profesor Bernard Cornet de Saint Cyr (Pariz). Kontinuirana edukacija i usavršavanje je imperativ svakog savremenog hirurga, ali je posebna privilegija i čast više od jedne decenije kontinuirano biti prisutan u radu i uzajamnoj razmeni znanja i iskustava pod okriljem i uticajem jednog od deset najpoznatijih plastičnih hirurga sveta, osnivačem francuskog udruženja plastičnih hirurga, profesora Bernard Cornet de Saint Cyr-a. Živeći i radeći paraleleno u Beogradu i Parizu, od 2010 dr Aleksandar Dušanović ima priliku da uvek bude u toku sa svetskim dešavanjima i tendencijama u oblasti estetske hirurgije.
 • Profesor Gilbert Aiach (Pariz) je osnivač francuskog udruženja za hirurgiju nosa i svetski lider i utemeljivač savremene hirurgije nosa. Sa njim dr Aleksandar Dušanović provodi u radu u kontinuitetu više od pet godina I time stiče najsavremenija znanja i iskustava iz oblasti hirurgije nosa.

NAUČNA AKTIVNOST

Dr Aleksandar Dušanović je član mnogih stručnih i naučnih udruženja:

 • Član je Upravnog Odbora Nacionalnog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Srbije (SRBPRAS),
 • Osnivač I član Srpskog udruženja za estetskih hirurga SRBSAS,
 • Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirugiju (EUPRAS),
 • Medjunarodnog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (ISAPS),
 • Mediteranskog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (MESAPS),
 • Evropskog Udruženja za Hirurgiju Nosa (RSE),
 • Svetskog Udruzenja za interdisciplinarnu estetsku I antiejdzing ,edicinu (WOSIAM)
 • Srpskog Lekarskog Društva (SLD),
 • Udruženja za Anatomiju Srbije (SAS) i
 • Hirurške Sekcije SLD (SCSMS).
  Dr Dušanović je prezentovao više od 40 stručnih radova na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu i objavio desetine radova u jugoslovenskim i internacionalnim publikacijama.